Förvaltning

DAKE Snickeri & Fastighetsförvaltning


  • Modern utrustning för städning
  • Effektiv skötsel av grönytor
  • Snöröjning görs enligt avtal.
  • Byte och installation av vitvaror
  • Enkla VVS arbeten utförs
  • Alla ytor ska vara uthyrda
  • Trapphus städas varje vecka
  • Trädgård sköts enligt avtal
  • Byte av hyresgäster
  • Besiktning vid utflyttning

Fastighetsförvaltning


DAKE sköter och förvaltar fastigheter i Helsingborg med omnejd. Vi arbetar med hög närvaro och ser till varje fastighets bästa. Detta gynnar såväl hyresgäster som ägare. Vi vill att alla hyresgäster ska kunna känna förtroende och trygghet i sitt boende vilket ställer höga krav på förvaltningen. Vi har regelbunden kontakt med fastighetsägare och kommunens myndigheter samt Hyresgästföreningen. Förvaltningsmodell avtalas för att passa respektive fastighetsägare.

2020-12 Jacob Lantz & Malin Olofsson